lunes, 13 de junio de 2011

ACTA SEGONA ASSEMBLEA 12/06

ACTA SEGONA ASSEMBLEA DE BUNYOLA 12/06

Data: 12 de juny de 2011
Nº de persones: 65 aprox.


Balanç de la feina feta durant la setmana
Propostes per estructurar les assemblees
Càrrecs dins l’assemblea
Noves propostes
Torn obert de paraula


- Balanç de la feina feta durant la setmana


Ja està en funcionament el blog (http://assembleabunyola.blogspot.com/) un
grup al facebook (Bunyola es mou) i una comunitat al facebook (Assemblea de
Bunyola). També s’ha obert un correu per recollir suggeriments aportacions...
assemblea.bunyola@gmail.com.
Per la gent que no té accés a internet s’ha col·locat una bústia a la botiga d’en Tom.
Durant la setmana s’han recollit signatures per demanar una sessió informativa sobre
el PGOU a l’ajuntament, es varen anar a entregar el dissabte dematí al registre, però
no es va poder per problemes amb el registre. La revista Es Castellet va venir a fer
fotos del moment de l’entrega.


- Ordre del dia


Propostes per estructurar les assemblees


En Miguel explica la seva proposta (veure document). S’aclareixen alguns dubtes que
sorgeixen respecte a quin serà l’àmbit on es prendran les decisions, que sempre serà
l’assemblea, i es du a votació. S’aprova per majoria.
Na Maria Antònia també explica la seva proposta per estructurar les assemblees. En
aquest punt es fan dues propostes més:


Limitar el temps de les assemblees, que tenguin una durada màxima de 1 hora i
mitja
- Modificar l’horari, que les assemblees (almanco durant l’estiu) comencin a les
20:00
S’aprova la proposta de na Maria Antònia i les 2 propostes.


Càrrecs dins l’assemblea


En Josep proposa que hi hagi 3 càrrecs dins l’assemblea:


Moderador/a
Secretari/a, per prendre les actes
Persona que s’encarregui dels torns de paraula


S’aproven els càrrecs i abans de cada assemblea es decidirà qui ocupa cada càrrec.
Per aquesta assemblea:


Secretària: Maria
Moderador: Josep
Torn de paraula: Toni


19J
N’Andreu proposa afegir-nos a la proposta de l’assemblea de Portocolom d’anar a
la manifestació de dia 19 caminant. Els de Portocolom surten el divendres a migdia
i s’aniran aturant a diferents pobles recollint gent, la proposta seria afegir-nos a Sta
Maria.


Hi ha diferents possibilitats:
Partir el dissabte cap a Sta Maria i dormir allà
Partir el diumenge cap a Sta Maria i anar cap a Palma amb ells
Anar amb cotxe o transport públic


Es proposa fer 2 comissions per organitzar l’anada a la manifestació una pels que volen
anar a peu i una altra pels que hi aniran en cotxe.
Es vota si com assemblea es vol participar a la manifestació, s’aprova per majoria.
Es trien dos responsables de les comissions:
- Per la gent que vol anar a peu, en Josep
- Per la gent que hi vol anar en cotxe, na Nuria
De totes formes es proposa tenir un punt de trobada a Palma, el bar Cristal.
En Misi explica que la manifestació es convoca a nivell europeu com a protesta pel
pacte de l’euro i totes les conseqüències que suposarà pels ciutadans (retallades a
nivell social, pèrdua de poder de les autonomies...)


S’aprova dur cartells o una pancarta a la manifestació, hi ha diferents propostes de
lemes:


Bunyola es mou
Bunyola es mou i participa
Bunyola es mou contra el pacte de l’euro
Bunyola es mou i participa en el 15M
Fer una pancarta grossa que digui Bunyola es mou i d’altres que posin participa,
contra el pacte de l’euro, participa en el 15M... i així la de Bunyola es mou es
pot aprofitar per altres manifestacions o activitats.


Es du a votació i s’aprova la proposta de fer una pancarta grossa que digui Bunyola es
mou i d’altres amb la resta de lemes.
En acabar l’assemblea es crearà una comissió per fer les pancartes.


PGOU
En Miquel explica que la setmana passada es varen recollir signatures per demanar a
l’ajuntament que es faci una sessió informativa per explicar al poble el PGOU, aquestes
signatures es varen entregar el dissabte a ,l’ajuntament però no es varen poder deixar
perquè no funcionava el registre.
A més d’aquestes fulles de signatures s’han fet unes instàncies individuals demanant el
mateix. El motiu de fer instàncies és que l’ajuntament està obligat a contestar.
Es proposa anar recollint instàncies i fer una entrega massiva a finals de mes que és
quan acaba el període d’exposició pública, si no responen en un període determinat es
considera silenci administratiu i per tant és com si ens haguessin contestat que sí. La
idea és saturar l’ajuntament d’instàncies.
En Josep comenta que hem de tenir temps per a poder fer altres accions si ho consideram oportú.
En Misi proposa que sigui quin sigui el resultat de les accions es convoqui al GOB i
altres entitats perquè també ens puguin explicar les conseqüències del PGOU.


- Torn obert de paraula


Es llegeix un suggeriment que hi havia a la bústia amb la proposta d’anar a la
manifestació amb bicicleta, però com ja s’ha tractat aquest punt no es du a votació.


N’Amadeu explica que ha penjat al facebook una proposta de reglament de
participació ciutadana, anima a l’assemblea a llegir el document i a fer suggeriments
per més endavant poder presentar-ho com a proposta a l’ajuntament


Na Neus de l’Assemblea de Marratxí ens explica que ells es reuneixen cada dimecres i
que el dissabte dia 18 a les 17:00 organitzen una sèrie d’activitats per nins, una xerrada
sobre democràcia real, batucada...
També ens conta que per fer els cartells estan aprofitant plafons que varen sobrar de
les eleccions i que Ràdio 77 ha anat un parell de vegades a gravar les assemblees.
Per dia 19 ells quedaran a dormir a Sant Marçal i el diumenge davallaran en tren

Nou format per a la instància per a demanar informació sobre el PGOU

Format individual d'instància oficial. S'ha decidit utilitzar aquest format perquè a diferència del full de signatures  l'Ajuntament està obligat a contestar cada instància. Podeu imprimir aquesta versió digital o signar la instància a n'es Racó de ses Herbes o Paper Paper entre altres establiments. 

martes, 7 de junio de 2011

Full de signatures per a demanar informació sobre el nou PGOU

Com es va decidir a l'Assemblea de diumenge passat s'ha elaborat un full per a recollir signatures per a fer una instància col·lectiva demanant que ens sigui explicat públicament per un tècnic de l'Ajuntament les condicions del nou PGOU.


Aquest és el contingut del text:Sr. Jaume Isern Lladó  
Batlle President de l’Ajuntament de Bunyola  
Sa Plaça, 4 07110 – Bunyola 

El passat 5 de maig de 2011 aparegué en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 67 l'anunci de publicació de l'aprovació inicial del Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) del nostre municipi. En aquest anunci es comunica que el Pla se sotmet a informació pública durant un període de dos mesos. 
Sabem la importància i les múltiples implicacions que pot tenir l'aprovació final del PGOU per al nostre municipi, i encara estam en el termini que estableix la llei per presentar-hi al·legacions. 
Per això, els sotasignats, veïns i veïnes del municipi de Bunyola, consideram que és necessari que un tècnic qualificat de l'Ajuntament ens informi de manera PÚBLICA, PRECISA, CLARA i DIRECTA del contingut del PGOU, i que, si n’és el cas, ens aclareixi totes les qüestions que sorgeixin de les seves explicacions per tal de poder-ne tenir un coneixement prou ampli. Per tal de fer-ho possible, sol·licitam que es dugui a terme una jornada explicativa del PGOU al teatre de la Casa de Cultura, en una data i una hora que afavoreixi l'assistència de la màxima gent possible.


Podreu trobar fulls on signar a n'Es racó de ses herbes i a altres establiments de Bunyola durant la següent setmana. Pensau que s'ha d'entregar dissabte a les 11h!!

També podeu descarregar el full per a imprimir i recollir signatures des d'aquest enllaç:
http://www.megaupload.com/?d=X92V034O

Es crearà un grup per anar de casa en casa o pel carrer demanant signatures. Us podeu informar en el grup de treball de Facebook o a través del correu electrònic.

lunes, 6 de junio de 2011

ACTA PRIMERA ASSEMBLEA 05/06

ACTA PRIMERA ASSEMBLEA DE BUNYOLA 05/06

En el moment de màxima afluència s'ha contat un nombre de 80 assistents.


Presentació de l'assemblea

Normes de funcionament. S'ha votat i acceptat l'esborrany dels principis Assemblearis. (Obert a propostes)


Torn obert de paraula

SOBRE L'ASSEMBLEA

- S'ha comentat que l'assemblea s'ha de centrar més en aspectes concrets de Bunyola. També s'ha dit que hem de tenir en compte d'on venen els problemes del poble. Hem de ser conscients del context global del poble. 

- S'ha comentat la importància de donar vida al poble.

- Enfront al tema d'intervenir a l'ajuntament es remarca la importància de l'Assemblea com a entitat independent de l'ajuntament.

- Es dona importància a l'estructuració de l'Assemblea, tant de temps com de temàtica, per a canalitzar els nostres esforços. Es decideix que l'Assemblea s'estructurarà el pròxim diumenge 12 de juny.DIFUSSIÓ/COMUNICACIÓ

- S'ofereix l'associació de veïns per a difondre l'Assemblea, tant la seva existència com les propostes que es plantegin.

- Demanar un apartat a la revista local 'Es Castellet' per a mostrar al poble el que es tracta i s'acorda a l'assemblea.

- Proposta per a posar una bústia on fer propostes. S'ha decidit que es construirà una bústia per a penjar a n''Es racó de ses Herbes' (en Tom s'ofereix) i es crearà una direcció de correu electrònic.

- S'ha proposat fer arribar les actes de l'assemblea als regidors de l'ajuntament. Aquesta proposta ha tengut unes quantes reticències basant-se en que no és necessari informar sempre de les nostres actes al complet. (Es pot debatre)

INFORMACIÓ

- S'ha demanat en diverses ocasions què es pot fer per influïr en les decisions de l'ajuntament. S'ha contestat que ens hem de conscienciar i conscienciar (o informar) el nostre entorn de la força que realment tenim com a individus i com a comunitat si ens feim escoltar. 

- S'ha comentat que s'ha de potenciar l'accés als plenaris i fer arribar els temes principals dels mateixos al gran públic. Es remarca la importància de la participació en els plenaris.ACCIÓ

- PGOU: Es proposa fer reclamacions a través d'instàncies per a demanar a l'Ajuntament que es faci una explicació del nou PGOU. El plaç per a presentar al·legacions al nou PGOU finalitza el 5 de juliol. Hem arribat a la conclusió que tendrà més cohesió presentar-les amb el mateix escrit. 

- En contraposició a entregar les actes a l'ajuntament es proposa demanar les actes dels plenaris, que haurien de ser públiques. 

- Proposta d'acampada. Un grup raonable d'assistents confirmen la seva disponibilitat per a acampar. S'ha de decidir el dia. 
CONCLUSIONS

S'acorden els següents punts per a dur a terme durant la primera setmana:

- Facilitar la comunicació dels interessats mitjançant la creació d'un bloc i un correu electrònic. 

- Creació d'una bústia per a propostes que es situarà a la façana d''Es racó de ses herbes'. 

- Redactar un text comú per a la instància a l'Ajuntament on es demani l'explicació del PGOU. Buscar voluntaris per a signar la instància durant la setmana vinent per a que sigui entregat dissabte 11 coincidint amb el canvi a l'Ajuntament. S'acorda entregar les instàncies dissabte 11 a les 11h.

- S'acorda com a punt primordial de la següent assemblea l'estructuració de l'Assamblea.