jueves, 28 de julio de 2011

URGENTE. ASISTENCIA PLENO AYUNTAMIENTO DE BUNYOLA DEL PROXIMO VIERNES 29


Aquest divendres 29 a les 12 del matí, ple extraordinari a l'Ajuntament de Bunyola per demanar la dedicació exclusiva del batle, que es torna a pujar el sou (fa un mes, de 8.000 a 35.000 euros, i ara de 35.000 a 41.000 euros) i la dedicació parcial del segon tinent de batle d'AVI (30.700 euros per 30 hores setmanals). QUE HI VAGI TOTHOM QUE PUGUI!!!

viernes, 15 de julio de 2011

LA PRIMERA VICTORIA DE LA ASSEMBLEA DE BUNYOLA

 En una nota de prensa de la oficina de información del PP de Baleares, la alcaldía de Bunyola rectifica lo manifestado en el pleno y notifica la dedicación exclusiva del Sr. alcalde a sus tareas de gobierno y su próxima excedencia en su plaza como maestro. El escrito presenta algunas incongruencias que habrá que ver como se plasma en la realidad pero no dejar de ser una muestra de que nuestro trabajo da frutos.
DOCUMENTO DEL PP

BUNYOLA ES MOU!

lunes, 4 de julio de 2011

ACTA ASSEMBLEA BUNYOLA 03/07

ACTA ASSEMBLEA BUNYOLA 03/07

Data: 3 juliol de 2011. 20h al Mercat
Nº de persones: 15

Moderadora: Maria
Torn de paraula: Raul
Secretària: Mika

Ordre del dia
- Actualitat tema PGOU
- Feina feta per les comissions: Divulgació
- Feina feta per les comissions: A21
- Posada al dia: Assamblea Interpobles
- Torn obert de paraula


Actualitat tema PGOU

S’han entregat les signatures a nivell particular, no se sap si les llistes de signatures s’han arribat a entregar.
Es comenta que s’ha creat un grup de “Indignadxs”, que ofereix suport en termes de legislació, A21, participació… i que pot servir de suport. Així com també abvocats disposats a assessorar.
Té lloc una petita discussió entorn al suport al PGOU per part dels partits polítics, i de l’apropament d’algun grup  (AVI) als ciutadans, es fa palès que l’interès de l’assemblea com a grup va més enllà de l’interès particular a l’interès col·lectiu.
Es demana si s’ha realitzat una feina més a fons sobre el PGOU i si s’han el·laborat  al.legacions, per conèixer-les i donar-lis suport. Es comenta que en Pere Brunet, i el GOB hi han treballat i que els hi hem de demanar.
Es proposta plantada-cacerolada davant l’Ajuntament el dia del plenari per mostrar el desacord envers a la manca de informació i transparència envers el PGOU.   
Es comenta que s’ha de comptar amb l’associació de veïnats (AVIV) per fer-ne difusió.
S’ofereix un llistat de premsa per comunicar als mitjans, que en Miguel anota.
Es proposa organitzar un Fòrum de discussió sobre Urbanisme i Territori a Bunyola, per tal de tractar la informació i obrir-ne debat

Es duen a votació les dues propostes:
Proposta plantada-cacerolada davant l’Ajuntament el dia del plenari
Vots a favor: tots (15)

Proposta d’organitzar un Forum de discusió sobre Urbanisme i Territori
Vots a favor: 14
Vots en contra: 1
Abstencions: 0

Feina feta per les comissions: Divulgació

- Proposta de posar el cartell de l’AB penjada a un lloc visible del mercat mentre estem reunits.
Es vota i s’accepta per majoria

- S’ha el.laborat una nota de premsa per “El Castellet”, penjada al Facebook, i comentada positivament per 8 persones.

- Es posarà un tauló informatiu a la plaça, al SIJ (Servei d’Informació de Joventut), on s’exposaran les actes de les assemblees, les convocatòries dels plens, notes de premsa,….

- Es proposa utilitzar un domini propi anomenat http://moviment15m.org/bunyola on tenir més accessible la informació i estar coordinats de manera horitzontal amb els altres pobles. També es planteja, per no duplicar informació, tancar el blog (en fer la mateixa funció que el facebook però menys emprat) i obrir la web esmentada anteriorment.
Vots a favor: tots

Feina feta per les comissions: A21

S’ha recollit la informació existent i com està ja caducada, es vol intentar actualitzar. Es respon que això implica molta feina i que s’ha de pensar en prioritzar el que ens pot interessar més.
S’ha demanat a l’Ajuntament sobre l’estat de l’A21 i ningú no en sap dir res.
Es comenten els motius de perquè es va treure a Bunyola de l’A21 i es parla d’incompliment dels requisits com entregar informes, i d’una gestió poc eficient per consensuar la feina entre les persones que estàven involucrades desinteressadament i  l’empresa que es va contractar per part del Consell.
S’expressa la importància d’aquesta iniciativa per a poder dur a la pràctica la participació en els diferents àmbits que ens afecten en relació al poble.
No es decideix res, es continuarà fent feina.


Posada al dia: Assemblea Interpobles

Només destacar que s’utilitzarà el domini www.moviment15m.org per unificar els moviments i assemblees de barri i pobles.


Torn obert de paraula

En Raúl explica que s’estan fent tallers per part de la “Universitat Lliure de la plaça”, que ens poden ser útils:
- Assamblerisme: els dimarts a les 12h
- Eines per a reunions efectives: dilluns de 16h a 18h
- Dinamització d’assemblees: els dimecres a les 18h

En David ha vengut a l’AB a explicar que està implicat en l’assalt a l’Ajuntament i pendent de judici, mentrestant vol recórrer els pobles ajudant en el que pugui. No queda clar si acamparà al poble...

ACTA ASSEMBLEA DE BUNYOLA 26/06


ACTA ASSEMBLEA DE BUNYOLA 26/06

Participació d'uns 40 assistents.

No hi havia ordre del día per tant l'assemblea ha consistit en un torn obert de paraula on s'han tractat els temes d'interés dels assistents.

  • Proposta de canviar la ubicació de l'Assemblea
Es comenta la possibilitat de fer l'Assemblea a un altre lloc del poble per motius com no molestar els nins de la plaça o per l'excés de renou que dificulta la comunicació. 
Les objeccions han estat enfocades en el fet de que la plaça és el lloc més visible del poble i necessitam que ens vegin, no amagar-nos.
S'ha fet una votació de manera ràpida i sense buscar consens on 16 persones han votat canviar el lloc i 13 han votat mantenir-lo. Com a lloc altern
atiu s'ha triat l'entrada del mercat. 


En vista de la falta de consens i que els vots obtinguts per a guanyar la votació no arribava tan sols al 50% dels assistents és un tema que s'ha de resoldre.

  • Signatures PGOU
S'ha tret el tema de fer l'entrega de les signatures referents al PGOU amb temps suficient com a per rebre una contestació. S'ha decidit entregar els fulls dimarts 28 de juny.

  • Assemblea de pobles
Es comenta que es realitza setmanalment una assemblea de representants de les assemblees dels pobles on s'informa del que es realitza a cada poble i es possibilita una comunicació periòdica cara a cara. 
Es decideix que l'Assemblea de Bunyola participarà a la coordinació d'assemblees de pobles enviant un representant que anirà canviant cada setmana.

  • AL21
S'informa sobre la importància del programa Agenda Local 21. S'acorda treballar sobre un projecte ja iniciat oferit per Toni Amengual (Bubu).
Es crea una comissió de treball per a fer feina sobre aquest tema. La comissió la formen Toni Amengual (Bubu) i Eric Herniando.*

  • Banc de temps
S'estudia la possibilitat de crear un banc de temps a Bunyola. Es comenta que seria possible rebre informació i ajuda d'un dels gestors del banc de temps de Palma. 
Es decideix que seria interessant iniciar-lo a Bunyola. I que es convidarà una persona que vendrà a explicar el funcionament i la forma de crear-lo. 
Es crea una comissió formada per Andreu Bujosa i Josep Castell.*

  • Comissió divulgació
Es remarca la importància de crear una comissió de divulgació i difusió per a fer arribar al poble les accions que durem a terme així com l'Assemblea en sí. Aquesta comissió serà l'encarregada de la publicitat de l'Assemblea, de la distribució pública d'informació dels temes tractats tant en l'entorn virtual com a la realitat física i de tractar amb els mitjans de comunicació. 
Aquesta comissió està formada per Miguel González, Carme Borràs i Josep Castell.*
*Totes les comissions estan obertes a (i esperen) incorporacions.