sábado, 10 de marzo de 2012

Per la retirada de l'aprovació de l'O.R.A. al ple de Bunyola

L'equip de govern de l'Ajuntament de Bunyola pretén aprovar, durant el plenari que se celebrarà el dijous 15 de març, la implantació de la taxa d'ORA al poble de Bunyola. Els aquí signants creim i defensam que decisions d'aquest tipus s'han de sotmetre a debat i informació pública abans de ser duits al ple, que els que vivim o gaudim de Bunyola n'hauríem d'haver estat com a mínim informats oficialment abans de saber, per altres vies, el que es pretén aprovar.
Lamentam, idò, que l'equip de govern hagi tractat aquest tema de manera tan precipitada i d'amagat als ciutadans de Bunyola, i és per tot això que demanam al sr. Batle de Bunyola:
- La retirada del punt de l'ordre del dia per la posada en marxa de l'ORA al proper plenari.
- Que s'obri un debat participatiu i democràtic entre la gent del poble sobre la necessitat o no de posar aquesta taxa.
- Que el resultat d'aquest procés de debat i campanya informativa sigui acceptat per l'Ajuntament.
- Que a partir d'ara, decisions d'aquest tipus, que suposen un canvi de fons important per la vida dels bunyolins, siguin consultades o informades amb temps abans de ser duites a plenari.

firmar la petición