miércoles, 28 de septiembre de 2011

Taller de dinàmica assembleària

T'agradaria aprendre a fer reunions més efectives?
Invertir millor el temps en les iniciatives i propostes que treballem? 
Els companys de la Universitat Lliure de la plaça ens venen a fer el taller per Bunyola es Mou:
http://uni-lliure.ourproject.org/?cat=14
Dijous 29 de setembre de 18h a 20h al local del SIC.

Aqui teniu un resumdel més destacat:

Assistents: Mariabel i 8 participants

Els elements imprescindibles per a què funcioni una assemblea són:
  • Eficàcia: responsabilitat, puntualitat..
  • Participació democràtica: aprendre a escoltar, tenir tota la informació disponible..
  • Bon clima grupal: voluntat, respecte, empatia..
PREPARACIÓ de l'ASSAMBLEA
- Espai: tothom ha d'estar situat per veure'ns i escolar-nos bé, en cercle
- Grandària del grup: el número òptim és de 5 a 10 persones. Si som més es poden fer subgrups.
- Temps:fixar el temps de començament i el d'acabament. Entre 1 i 2h és possible mantenir l'atenció.

ORDRE DEL DIA
És important preparar-ho per avançat, amb una quantitat de temes a tractar realista, i preveure una temporalització de cada tema.
Intercalar punts fàcils de resoldre amb punts més feixucs per donar la sensació de que anam avançant.
El primer punt és l'elecció de la persona que pendrà l'acta, la moderadora i torns de paraula
El segon punt hauria de ser llegir l'acta anterior i aprovar-la
Començar amb un punt distès que faciliti la participació de tothom per rompre el gel.
Al final deixar un temps per torn obert de paraula i per acabar d'enllestir l'acta

ACTA
És un element clau per al funcionament del moviment, que permet anar avançant, evitar estancaments i repeticions. Facilita l'entrada de nova gent, per agafar el fil.
L'elaboració de l'acta ha de ser una tasca rotativa, per sentit comú.
Facilita la feina dur un portàtil, i deixar-la enllestida al final de l'assamblea, quan tot encara està fresc.
Ha de ser clara i precisa, ordenada segons l'ordre del dia si pot ser: amb els temes tractats, consensos, ...

CONSENS
Construcció col·lectiva d'una solució a la que s'ha arribat amb les diferents aportacions de les participants. Arribar-hi pot ser més costós de temps que una votació, però la passa és més ferma, perquè representa la voluntat de tot el colectiu que l'assumeix com a pròpia la decisió o proposta consensuada. El consens es pot anar construint per capes, segmentant el  problema que es vol tractar i arribant a acords generals, per anar sentant les bases comunes i perfilant els detalls.

MODERACIÓ
El moderador/a té una funció essencial de dinamització de l'assamblea.
Les tasques que hauria de fer són:
- Llegir l'acta anterior/ordre del dia
- Controlar la temporalització (el temps dedicat a cada punt de l'ordre del dia)
- Tancar els torns de paraula si es van estenent /limitar nº d'intervencions
- Reconduir el tema quan es dispersa
- Intentar sintentitzar tot el que s'ha dit per facilitar el consens

No hay comentarios:

Publicar un comentario