lunes, 4 de julio de 2011

ACTA ASSEMBLEA BUNYOLA 03/07

ACTA ASSEMBLEA BUNYOLA 03/07

Data: 3 juliol de 2011. 20h al Mercat
Nº de persones: 15

Moderadora: Maria
Torn de paraula: Raul
Secretària: Mika

Ordre del dia
- Actualitat tema PGOU
- Feina feta per les comissions: Divulgació
- Feina feta per les comissions: A21
- Posada al dia: Assamblea Interpobles
- Torn obert de paraula


Actualitat tema PGOU

S’han entregat les signatures a nivell particular, no se sap si les llistes de signatures s’han arribat a entregar.
Es comenta que s’ha creat un grup de “Indignadxs”, que ofereix suport en termes de legislació, A21, participació… i que pot servir de suport. Així com també abvocats disposats a assessorar.
Té lloc una petita discussió entorn al suport al PGOU per part dels partits polítics, i de l’apropament d’algun grup  (AVI) als ciutadans, es fa palès que l’interès de l’assemblea com a grup va més enllà de l’interès particular a l’interès col·lectiu.
Es demana si s’ha realitzat una feina més a fons sobre el PGOU i si s’han el·laborat  al.legacions, per conèixer-les i donar-lis suport. Es comenta que en Pere Brunet, i el GOB hi han treballat i que els hi hem de demanar.
Es proposta plantada-cacerolada davant l’Ajuntament el dia del plenari per mostrar el desacord envers a la manca de informació i transparència envers el PGOU.   
Es comenta que s’ha de comptar amb l’associació de veïnats (AVIV) per fer-ne difusió.
S’ofereix un llistat de premsa per comunicar als mitjans, que en Miguel anota.
Es proposa organitzar un Fòrum de discussió sobre Urbanisme i Territori a Bunyola, per tal de tractar la informació i obrir-ne debat

Es duen a votació les dues propostes:
Proposta plantada-cacerolada davant l’Ajuntament el dia del plenari
Vots a favor: tots (15)

Proposta d’organitzar un Forum de discusió sobre Urbanisme i Territori
Vots a favor: 14
Vots en contra: 1
Abstencions: 0

Feina feta per les comissions: Divulgació

- Proposta de posar el cartell de l’AB penjada a un lloc visible del mercat mentre estem reunits.
Es vota i s’accepta per majoria

- S’ha el.laborat una nota de premsa per “El Castellet”, penjada al Facebook, i comentada positivament per 8 persones.

- Es posarà un tauló informatiu a la plaça, al SIJ (Servei d’Informació de Joventut), on s’exposaran les actes de les assemblees, les convocatòries dels plens, notes de premsa,….

- Es proposa utilitzar un domini propi anomenat http://moviment15m.org/bunyola on tenir més accessible la informació i estar coordinats de manera horitzontal amb els altres pobles. També es planteja, per no duplicar informació, tancar el blog (en fer la mateixa funció que el facebook però menys emprat) i obrir la web esmentada anteriorment.
Vots a favor: tots

Feina feta per les comissions: A21

S’ha recollit la informació existent i com està ja caducada, es vol intentar actualitzar. Es respon que això implica molta feina i que s’ha de pensar en prioritzar el que ens pot interessar més.
S’ha demanat a l’Ajuntament sobre l’estat de l’A21 i ningú no en sap dir res.
Es comenten els motius de perquè es va treure a Bunyola de l’A21 i es parla d’incompliment dels requisits com entregar informes, i d’una gestió poc eficient per consensuar la feina entre les persones que estàven involucrades desinteressadament i  l’empresa que es va contractar per part del Consell.
S’expressa la importància d’aquesta iniciativa per a poder dur a la pràctica la participació en els diferents àmbits que ens afecten en relació al poble.
No es decideix res, es continuarà fent feina.


Posada al dia: Assemblea Interpobles

Només destacar que s’utilitzarà el domini www.moviment15m.org per unificar els moviments i assemblees de barri i pobles.


Torn obert de paraula

En Raúl explica que s’estan fent tallers per part de la “Universitat Lliure de la plaça”, que ens poden ser útils:
- Assamblerisme: els dimarts a les 12h
- Eines per a reunions efectives: dilluns de 16h a 18h
- Dinamització d’assemblees: els dimecres a les 18h

En David ha vengut a l’AB a explicar que està implicat en l’assalt a l’Ajuntament i pendent de judici, mentrestant vol recórrer els pobles ajudant en el que pugui. No queda clar si acamparà al poble...

No hay comentarios:

Publicar un comentario