lunes, 4 de julio de 2011

ACTA ASSEMBLEA DE BUNYOLA 26/06


ACTA ASSEMBLEA DE BUNYOLA 26/06

Participació d'uns 40 assistents.

No hi havia ordre del día per tant l'assemblea ha consistit en un torn obert de paraula on s'han tractat els temes d'interés dels assistents.

  • Proposta de canviar la ubicació de l'Assemblea
Es comenta la possibilitat de fer l'Assemblea a un altre lloc del poble per motius com no molestar els nins de la plaça o per l'excés de renou que dificulta la comunicació. 
Les objeccions han estat enfocades en el fet de que la plaça és el lloc més visible del poble i necessitam que ens vegin, no amagar-nos.
S'ha fet una votació de manera ràpida i sense buscar consens on 16 persones han votat canviar el lloc i 13 han votat mantenir-lo. Com a lloc altern
atiu s'ha triat l'entrada del mercat. 


En vista de la falta de consens i que els vots obtinguts per a guanyar la votació no arribava tan sols al 50% dels assistents és un tema que s'ha de resoldre.

  • Signatures PGOU
S'ha tret el tema de fer l'entrega de les signatures referents al PGOU amb temps suficient com a per rebre una contestació. S'ha decidit entregar els fulls dimarts 28 de juny.

  • Assemblea de pobles
Es comenta que es realitza setmanalment una assemblea de representants de les assemblees dels pobles on s'informa del que es realitza a cada poble i es possibilita una comunicació periòdica cara a cara. 
Es decideix que l'Assemblea de Bunyola participarà a la coordinació d'assemblees de pobles enviant un representant que anirà canviant cada setmana.

  • AL21
S'informa sobre la importància del programa Agenda Local 21. S'acorda treballar sobre un projecte ja iniciat oferit per Toni Amengual (Bubu).
Es crea una comissió de treball per a fer feina sobre aquest tema. La comissió la formen Toni Amengual (Bubu) i Eric Herniando.*

  • Banc de temps
S'estudia la possibilitat de crear un banc de temps a Bunyola. Es comenta que seria possible rebre informació i ajuda d'un dels gestors del banc de temps de Palma. 
Es decideix que seria interessant iniciar-lo a Bunyola. I que es convidarà una persona que vendrà a explicar el funcionament i la forma de crear-lo. 
Es crea una comissió formada per Andreu Bujosa i Josep Castell.*

  • Comissió divulgació
Es remarca la importància de crear una comissió de divulgació i difusió per a fer arribar al poble les accions que durem a terme així com l'Assemblea en sí. Aquesta comissió serà l'encarregada de la publicitat de l'Assemblea, de la distribució pública d'informació dels temes tractats tant en l'entorn virtual com a la realitat física i de tractar amb els mitjans de comunicació. 
Aquesta comissió està formada per Miguel González, Carme Borràs i Josep Castell.*
*Totes les comissions estan obertes a (i esperen) incorporacions.

No hay comentarios:

Publicar un comentario