lunes, 6 de junio de 2011

ACTA PRIMERA ASSEMBLEA 05/06

ACTA PRIMERA ASSEMBLEA DE BUNYOLA 05/06

En el moment de màxima afluència s'ha contat un nombre de 80 assistents.


Presentació de l'assemblea

Normes de funcionament. S'ha votat i acceptat l'esborrany dels principis Assemblearis. (Obert a propostes)


Torn obert de paraula

SOBRE L'ASSEMBLEA

- S'ha comentat que l'assemblea s'ha de centrar més en aspectes concrets de Bunyola. També s'ha dit que hem de tenir en compte d'on venen els problemes del poble. Hem de ser conscients del context global del poble. 

- S'ha comentat la importància de donar vida al poble.

- Enfront al tema d'intervenir a l'ajuntament es remarca la importància de l'Assemblea com a entitat independent de l'ajuntament.

- Es dona importància a l'estructuració de l'Assemblea, tant de temps com de temàtica, per a canalitzar els nostres esforços. Es decideix que l'Assemblea s'estructurarà el pròxim diumenge 12 de juny.DIFUSSIÓ/COMUNICACIÓ

- S'ofereix l'associació de veïns per a difondre l'Assemblea, tant la seva existència com les propostes que es plantegin.

- Demanar un apartat a la revista local 'Es Castellet' per a mostrar al poble el que es tracta i s'acorda a l'assemblea.

- Proposta per a posar una bústia on fer propostes. S'ha decidit que es construirà una bústia per a penjar a n''Es racó de ses Herbes' (en Tom s'ofereix) i es crearà una direcció de correu electrònic.

- S'ha proposat fer arribar les actes de l'assemblea als regidors de l'ajuntament. Aquesta proposta ha tengut unes quantes reticències basant-se en que no és necessari informar sempre de les nostres actes al complet. (Es pot debatre)

INFORMACIÓ

- S'ha demanat en diverses ocasions què es pot fer per influïr en les decisions de l'ajuntament. S'ha contestat que ens hem de conscienciar i conscienciar (o informar) el nostre entorn de la força que realment tenim com a individus i com a comunitat si ens feim escoltar. 

- S'ha comentat que s'ha de potenciar l'accés als plenaris i fer arribar els temes principals dels mateixos al gran públic. Es remarca la importància de la participació en els plenaris.ACCIÓ

- PGOU: Es proposa fer reclamacions a través d'instàncies per a demanar a l'Ajuntament que es faci una explicació del nou PGOU. El plaç per a presentar al·legacions al nou PGOU finalitza el 5 de juliol. Hem arribat a la conclusió que tendrà més cohesió presentar-les amb el mateix escrit. 

- En contraposició a entregar les actes a l'ajuntament es proposa demanar les actes dels plenaris, que haurien de ser públiques. 

- Proposta d'acampada. Un grup raonable d'assistents confirmen la seva disponibilitat per a acampar. S'ha de decidir el dia. 
CONCLUSIONS

S'acorden els següents punts per a dur a terme durant la primera setmana:

- Facilitar la comunicació dels interessats mitjançant la creació d'un bloc i un correu electrònic. 

- Creació d'una bústia per a propostes que es situarà a la façana d''Es racó de ses herbes'. 

- Redactar un text comú per a la instància a l'Ajuntament on es demani l'explicació del PGOU. Buscar voluntaris per a signar la instància durant la setmana vinent per a que sigui entregat dissabte 11 coincidint amb el canvi a l'Ajuntament. S'acorda entregar les instàncies dissabte 11 a les 11h.

- S'acorda com a punt primordial de la següent assemblea l'estructuració de l'Assamblea.

1 comentario: