lunes, 13 de junio de 2011

ACTA SEGONA ASSEMBLEA 12/06

ACTA SEGONA ASSEMBLEA DE BUNYOLA 12/06

Data: 12 de juny de 2011
Nº de persones: 65 aprox.


Balanç de la feina feta durant la setmana
Propostes per estructurar les assemblees
Càrrecs dins l’assemblea
Noves propostes
Torn obert de paraula


- Balanç de la feina feta durant la setmana


Ja està en funcionament el blog (http://assembleabunyola.blogspot.com/) un
grup al facebook (Bunyola es mou) i una comunitat al facebook (Assemblea de
Bunyola). També s’ha obert un correu per recollir suggeriments aportacions...
assemblea.bunyola@gmail.com.
Per la gent que no té accés a internet s’ha col·locat una bústia a la botiga d’en Tom.
Durant la setmana s’han recollit signatures per demanar una sessió informativa sobre
el PGOU a l’ajuntament, es varen anar a entregar el dissabte dematí al registre, però
no es va poder per problemes amb el registre. La revista Es Castellet va venir a fer
fotos del moment de l’entrega.


- Ordre del dia


Propostes per estructurar les assemblees


En Miguel explica la seva proposta (veure document). S’aclareixen alguns dubtes que
sorgeixen respecte a quin serà l’àmbit on es prendran les decisions, que sempre serà
l’assemblea, i es du a votació. S’aprova per majoria.
Na Maria Antònia també explica la seva proposta per estructurar les assemblees. En
aquest punt es fan dues propostes més:


Limitar el temps de les assemblees, que tenguin una durada màxima de 1 hora i
mitja
- Modificar l’horari, que les assemblees (almanco durant l’estiu) comencin a les
20:00
S’aprova la proposta de na Maria Antònia i les 2 propostes.


Càrrecs dins l’assemblea


En Josep proposa que hi hagi 3 càrrecs dins l’assemblea:


Moderador/a
Secretari/a, per prendre les actes
Persona que s’encarregui dels torns de paraula


S’aproven els càrrecs i abans de cada assemblea es decidirà qui ocupa cada càrrec.
Per aquesta assemblea:


Secretària: Maria
Moderador: Josep
Torn de paraula: Toni


19J
N’Andreu proposa afegir-nos a la proposta de l’assemblea de Portocolom d’anar a
la manifestació de dia 19 caminant. Els de Portocolom surten el divendres a migdia
i s’aniran aturant a diferents pobles recollint gent, la proposta seria afegir-nos a Sta
Maria.


Hi ha diferents possibilitats:
Partir el dissabte cap a Sta Maria i dormir allà
Partir el diumenge cap a Sta Maria i anar cap a Palma amb ells
Anar amb cotxe o transport públic


Es proposa fer 2 comissions per organitzar l’anada a la manifestació una pels que volen
anar a peu i una altra pels que hi aniran en cotxe.
Es vota si com assemblea es vol participar a la manifestació, s’aprova per majoria.
Es trien dos responsables de les comissions:
- Per la gent que vol anar a peu, en Josep
- Per la gent que hi vol anar en cotxe, na Nuria
De totes formes es proposa tenir un punt de trobada a Palma, el bar Cristal.
En Misi explica que la manifestació es convoca a nivell europeu com a protesta pel
pacte de l’euro i totes les conseqüències que suposarà pels ciutadans (retallades a
nivell social, pèrdua de poder de les autonomies...)


S’aprova dur cartells o una pancarta a la manifestació, hi ha diferents propostes de
lemes:


Bunyola es mou
Bunyola es mou i participa
Bunyola es mou contra el pacte de l’euro
Bunyola es mou i participa en el 15M
Fer una pancarta grossa que digui Bunyola es mou i d’altres que posin participa,
contra el pacte de l’euro, participa en el 15M... i així la de Bunyola es mou es
pot aprofitar per altres manifestacions o activitats.


Es du a votació i s’aprova la proposta de fer una pancarta grossa que digui Bunyola es
mou i d’altres amb la resta de lemes.
En acabar l’assemblea es crearà una comissió per fer les pancartes.


PGOU
En Miquel explica que la setmana passada es varen recollir signatures per demanar a
l’ajuntament que es faci una sessió informativa per explicar al poble el PGOU, aquestes
signatures es varen entregar el dissabte a ,l’ajuntament però no es varen poder deixar
perquè no funcionava el registre.
A més d’aquestes fulles de signatures s’han fet unes instàncies individuals demanant el
mateix. El motiu de fer instàncies és que l’ajuntament està obligat a contestar.
Es proposa anar recollint instàncies i fer una entrega massiva a finals de mes que és
quan acaba el període d’exposició pública, si no responen en un període determinat es
considera silenci administratiu i per tant és com si ens haguessin contestat que sí. La
idea és saturar l’ajuntament d’instàncies.
En Josep comenta que hem de tenir temps per a poder fer altres accions si ho consideram oportú.
En Misi proposa que sigui quin sigui el resultat de les accions es convoqui al GOB i
altres entitats perquè també ens puguin explicar les conseqüències del PGOU.


- Torn obert de paraula


Es llegeix un suggeriment que hi havia a la bústia amb la proposta d’anar a la
manifestació amb bicicleta, però com ja s’ha tractat aquest punt no es du a votació.


N’Amadeu explica que ha penjat al facebook una proposta de reglament de
participació ciutadana, anima a l’assemblea a llegir el document i a fer suggeriments
per més endavant poder presentar-ho com a proposta a l’ajuntament


Na Neus de l’Assemblea de Marratxí ens explica que ells es reuneixen cada dimecres i
que el dissabte dia 18 a les 17:00 organitzen una sèrie d’activitats per nins, una xerrada
sobre democràcia real, batucada...
També ens conta que per fer els cartells estan aprofitant plafons que varen sobrar de
les eleccions i que Ràdio 77 ha anat un parell de vegades a gravar les assemblees.
Per dia 19 ells quedaran a dormir a Sant Marçal i el diumenge davallaran en tren

No hay comentarios:

Publicar un comentario