martes, 7 de junio de 2011

Full de signatures per a demanar informació sobre el nou PGOU

Com es va decidir a l'Assemblea de diumenge passat s'ha elaborat un full per a recollir signatures per a fer una instància col·lectiva demanant que ens sigui explicat públicament per un tècnic de l'Ajuntament les condicions del nou PGOU.


Aquest és el contingut del text:Sr. Jaume Isern Lladó  
Batlle President de l’Ajuntament de Bunyola  
Sa Plaça, 4 07110 – Bunyola 

El passat 5 de maig de 2011 aparegué en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 67 l'anunci de publicació de l'aprovació inicial del Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) del nostre municipi. En aquest anunci es comunica que el Pla se sotmet a informació pública durant un període de dos mesos. 
Sabem la importància i les múltiples implicacions que pot tenir l'aprovació final del PGOU per al nostre municipi, i encara estam en el termini que estableix la llei per presentar-hi al·legacions. 
Per això, els sotasignats, veïns i veïnes del municipi de Bunyola, consideram que és necessari que un tècnic qualificat de l'Ajuntament ens informi de manera PÚBLICA, PRECISA, CLARA i DIRECTA del contingut del PGOU, i que, si n’és el cas, ens aclareixi totes les qüestions que sorgeixin de les seves explicacions per tal de poder-ne tenir un coneixement prou ampli. Per tal de fer-ho possible, sol·licitam que es dugui a terme una jornada explicativa del PGOU al teatre de la Casa de Cultura, en una data i una hora que afavoreixi l'assistència de la màxima gent possible.


Podreu trobar fulls on signar a n'Es racó de ses herbes i a altres establiments de Bunyola durant la següent setmana. Pensau que s'ha d'entregar dissabte a les 11h!!

També podeu descarregar el full per a imprimir i recollir signatures des d'aquest enllaç:
http://www.megaupload.com/?d=X92V034O

Es crearà un grup per anar de casa en casa o pel carrer demanant signatures. Us podeu informar en el grup de treball de Facebook o a través del correu electrònic.

No hay comentarios:

Publicar un comentario